Potrošnik uveljavlja svoje pravice tako, da o napaki obvesti prodajalca v roku enega meseca od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo.

Obvestilo o napaki kupec ponudniku sporoči osebno, preko elektronske pošte, faksu ali ga pošlje na naslov Fristads d.o.o,Kranjska cesta 24, 4202 Naklo.
       .
Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine garancijski rok proizvajalcev, odkar je bila stvar izročena. Garancijski roki so skladni z zakonodajo o osebni varovalni opremi in trgovinskimi uzancami in določeni s strani proizvajalcev izdelkov.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek.

V kolikor pri kupcu prejeta količina odstopa od količine na dobavnici in računu, je dolžan pisno obvestiti osebje v podjetju Fristads d.o.o. takoj ob prejemu blaga, najkasneje pa naslednji delovni dan.

Podjetje Fristads  d.o.o., mora ob sprejemu reklamacije, če napaka ni sporna, čimprej, oziroma najpozneje v roku osmih dni, ugoditi zahtevi kupca, v nasprotnem primeru pa v enakem roku kupcu odgovoriti na zahtevo.